Stanisław Wyspiański (1904)

This art is titled, 'Zakola Wisly'

Stanisław Wyspiański (1904)

Keywords: Stanisław Wyspiański, Painting, 1904, Jazak Collection