Marco Bonomo (2016)

This is a picture of a mountain in northeastern Italy

Marco Bonomo (2016)

Keywords: Highest mountain Dolomite range, Italy, Marmolada