Stanisław Wyspiański ()

The title of this painting is, "Portrait of Honorata Leszczyńska in the role of Katarzyna . "

Stanisław Wyspiański ()

Keywords: Stanisław Wyspiański , Portrait, Honorata, pastel, Polish