masaki ikeda (2007)

Picture of a Butterfly on a plant.

masaki ikeda (2007)

Keywords: Argyeus hyperbius original image