Vincent van Gogh (1887)

Reclining Female Nude painting by Vincent van Gogh

Vincent van Gogh (1887)

Keywords: Painting of Reclining Female Nude by Dutch artist Vincent van Gogh (1887)